4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Valynco

  Specialisme: Incasso
  Adres: Albrechtlaan 3
  Postcode: 1404 AH
  Stad: Bussum
  Telefoon: 035-6942018

  Zodra wij uw incasso-opdrachten ontvangen, gaarne met copieën van de declaraties en, indien mogelijk, de data van uw schriftelijke en/of telefonische verzoeken om betaling, manen wij uw debiteur en verhogen uw bedrag met onze administratiekosten en incassoprovisie en BTW. Dit wordt uw debiteur meegedeeld.

  Fase 1:
  Betaalt de debiteur het verhoogde bedrag aan ons, dan rekenen wij met U af:
  uw bedrag – de administratiekosten.
  Indien er informatiekosten zijn gemaakt, bijvoorbeeld als de debiteur verhuisd is, dan krijgen wij deze eveneens vergoed.

  Betaalt de debiteur bij ons of bij U het door U gevorderde bedrag, dan berekenen wij U de verschuldigde incasso-provisie.

  Het is zaak dat de debiteur betaald en daarom vragen wij U om zoveel mogelijk gegevens:
  Copie van de 1e nota + vermelding data van uw verzoeken om betaling;
  Telefoonnummer, en wat erg belangrijk is de naam + voorletter(s) van de opdrachtgever.
  Zo mogelijk de geboortedatum van de opdrachtgever man/vrouw.

  Indien geen betaling volgt, wordt voor de tweede keer gemaand of getelefoneerd. Dit + 1 maand na de eerste aanmaning. Eventueel gevolgd door een kort laatste verzoek om betaling.
  Als laatste drukmiddel sluiten wij dan een zgn. nep-dagvaarding bij.

  Als de debiteur alsnog betaalt, rekenen wij met U af.

  Mocht er na 2½ maand geen betaling of overeenkomst tot aflossing zijn ontvangen, dan krijgt U hiervan bericht.

  Fase 2:
  Wij verzoeken U dan om uw instruktie of wij, namens U, dienen over te gaan tot gerechtelijke invordering. Het is uw relatie en U beslist.

  Indien het vonnis tot betaling is ontvangen, trachten wij de debiteur te bewegen alsnog te betalen, nl. uw bedrag + de griffiekosten. De overige kosten (info/incassokosten/rente) kunnen alleen gevorderd worden als U betalingsvoorwaarden hebt gedeponeerd en de debiteur voor de behandeling/levering redelijkerwijze had kunnen weten dat betalingsvoorwaarden deel uit maakten van de verleende dienst of de levering. Sinds de invoering van het Nieuwe Burgelijke Wetboek is de crediteur (U) verplicht de betalingsvoorwaarden aan cliënten te overhandigen.

  Fase 3:

  Na verkregen vonnis kan tot executie van het vonnis worden overgaan. Betaling is dan afhankelijk van wat de deurwaarder presteert en de verhaalsmogelijkheden.
  Als er geen kans is op verhaal adviseren wij niet tot executie van het vonnis over te gaan.