4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Rijnmond Incasso & Advies

  Specialisme: Incasso
  Adres: Hoge Filterweg 208
  Postcode: 3063 KD
  Stad: Rotterdam
  Telefoon: 010-4046066
  Email:info@rijnmond-incasso.nl

  Hoe werkt Rijnmond Incasso & Advies

  Om tot het gewenste resultaat te komen heeft Rijnmond incasso & advies een scala aan middelen tot zijn beschikking,
  waarvan hieronder een beknopt overzicht.

  In eerste instantie wordt de wanbetaler middels een sommatie op de hoogte gebracht van het feit dat er een nieuw stadium is bereikt
  betreffende zijn of haar schuld. In deze sommatie worden incassokosten in rekening gebracht, alsmede rente. Op deze sommatie staan een aantal aanwijzingen voor de debiteur.

  Mocht een debiteur niet reageren op de sommatie, dan tracht Rijnmond incasso & advies telefonisch contact te leggen.
  Per opdracht zal dit 3 maal worden gepoogd. Indien dit niet succesvol is zal iemand van de buitendienst een bezoek brengen aan
  het adres van de debiteur.

  Indien een debiteur welwillend is omtrent de betaling maar louter uit financiële nood niet in staat blijkt te zijn, zijn schuld te voldoen,
  dan wordt een regeling getroffen. Een regeling kan via verschillende kanalen tot stand komen, te weten:

  · Vrijwillige maandelijkse overboekingen.
  · Inhoudingen bij werkgever.
  · Inhoudingen via Gemeentelijke Sociale Dienst.
  · Regelmatige contante betalingen.

  Indien de debiteur in gebreke blijft, zal een gerechtelijke procedure worden gevoerd waarbij alle wettelijke middelen worden aangewend.
  Het spreekt voor zich dat het ondoenlijk is alle denkbare combinaties van mogelijke oplossingen op te noemen,
  maar de hiervoor genoemde oplossingen zijn de meest voorkomende.

  Leveringsvoorwaarden derden
  Teneinde tot een goed en gezond eindproduct te komen is het van uitermate groot belang dat U beschikt over
  adequate ‘leverings – & betalingsvoorwaarden’. Uw relaties moeten immers weten dat U niet zo maar op goed geluk Uw zaken regelt,
  en gewoon gaat zitten wachten totdat er wellicht een keer betaald gaat worden.

  Het is daarom noodzakelijk dat Uw klanten weten wat U van hen verlangt. Deze verlangens deponeert U in Uw voorwaarden,
  die U vervolgens laat registreren bij de rechtbank, dan wel bij de Kamer van Koophandel.
  Slechts dan kunt U bij Uw klant Uw recht laten gelden wanneer het er eens een keer op aan komt dat een civiele procedure aangegaan wordt.

  Mocht U niet beschikken over leverings – & betalingsvoorwaarden of U bent niet zeker van de compleetheid van Uw voorwaarden,
  dan kan Rijnmond incasso & advies U hierover informeren en adviseren.

  Uitbesteden opdracht
  Nadat U zelf reeds verscheidene malen Uw debiteur heeft herinnert en gemaand Uw nota te voldoen komt er onherroepelijk
  een moment dat U het welletjes vindt en overgaat tot het uitbesteden van de incasso opdracht.

  Op het moment dat U de opdracht aan Rijnmond incasso & advies uitbesteedt bent U al niet meer van plan met de debiteur te discussiëren
  over de betreffende nota en bent U bereid dit verder over te laten aan Rijnmond incasso & advies.

  Fysiek zijn er een aantal zaken van groot belang voor Rijnmond incasso & advies , te weten:

  Alle persoonlijke gegevens van de debiteur.
  De hoogte van de schuld.
  Datum dat de schuld voldaan had moeten zijn. (i.v.m. de in rekening brengen rente.)
  Alle andere gegevens die de invordering kunnen bespoedigen.

  Tarieven wanbetaler
  Het ligt voor de hand dat er tijdens de incasso procedure kosten worden gemaakt die vergoed dienen te worden door de wanbetaler.
  Deze kosten zijn gevat in een percentage van het te vorderen bedrag verhoogd met 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 60,50

  Zodra de invordering in een gerechtelijk stadium komt, ligt het aan de hoogte van de vordering alsmede de tijdsduur van het proces,
  welke bedragen in rekening worden gebracht

  Voor de hoogte van het griffierecht is de hoogte van het te vorderen bedrag van betekenis.
  Een advocaat daarentegen werkt overwegend op uurtarief.

  Bij een gewonnen rechtszaak kunnen al deze kosten deels worden verhaald op de wanbetaler.