4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  30% meer schuldsaneringen

  In 2011 is het aantal schuldsaneringen gegroeid naar ongeveer 15.000 schuldsaneringen. Dat betekent een groei van maar liefst 30%. In de 2e helft van 2010 is de groei voor een belangrijk deel veroorzaakt door schuldsaneringen van failliete ondernemers. De laatste tijd doet de stijging zich vooral voor bij privé personen.

  Oorzaken schuldsanering

  De toename is begonnen met de de economische crisis. In het begin van de crisis, werd gekrompen in het personeelsbestand. Het aantal startende ondernemingen nam tegelijk toe, voor een belangrijk deel veroorzaakt door ex-werknemers die voor zich zelf begonnen. Bedrijven die het al moeilijk hadden, werden beconcurreerd door hun ex-werknemers met dalende prijzen als gevolg. Afnemende marges gecombineerd met een grote terughoudendheid van banken, zorgen het laatste jaar voor een enorme toename van failliete bedrijven. Naast de toenemende werkeloosheid speelt ook nog eens de malaise in de huizenmarkt een rol waardoor mensen blijven zitten met te hoge lasten of zelfs dubbele lasten.

  Wettelijke schuldsanering

  Het aanvragen van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is dus voor steeds meer wanbetalers de enige weg. Alle bezittingen en schulden worden dan vastgesteld door een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder. De schuldenaar beschikt dan gedurende de looptijd van 3 jaar over een minimaal inkomen rond bijstandsniveau. Alle inkomsten daarboven worden gebruikt voor het aflossen van schulden. In de praktijk betekent het dat schuldeisers slechts een klein deel van hun vorderingen terugzien. Na de periode wordt de WSNP beëindigd en is de schuldenaar weer schuldvrij en kan hij weer beginnen met een schone lei.

  Beslagvrije voet

  Voor het verkrijgen van de schone lei moet de schuldenaar gedurende drie jaar lang van een relatief klein maandelijks bedrag rondkomen, de beslagvrije voet. Deze bedraagt bijvoorbeeld voor een alleenstaande afhankelijk €601,39 en maximaal €841,94 per maand. De Schuldsanering kan eerder eindigen door een akkoord met de schuldeisers, aflossing van alle schulden of indien weer aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan.

  Tips voor schuldeisers

  Een snelle rekensom leert u al snel wat er voor u als schuldeiser overblijft, als er al wat overblijft. Een incassobureau kan u adviseren een betalingsafspraak te maken met uw debiteur. In het WSNP register kunt u zelf nagaan of uw wanbetaler al in het WSNP traject is toegelaten. U kunt uw vordering dan indienen bij de bewindvoerder.