4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  InVesting

  Specialisme: Incasso
  Adres: Bonairelaan 4
  Postcode: 1213 VH Hilversum
  Telefoon: 035-7999100
  Email: info@veritas-incasso.nl

  Heeft u achterstallige debiteurenportefeuilles? Vesting Finance is expert op het gebied van het voor eigen rekening en risico overnemen en uitwinnen van portefeuilles met achterstallige en/of moeilijk inbare vorderingen. Met de verkoop van uw portefeuille kunt u toch nog voordeel behalen. Waar u opgeeft, gaan wij aan de slag.

  Voordelen van het verkopen van uw vordering
  Wanneer u besloten heeft vorderingen niet meer zelfstandig te willen incasseren, dan kunt u er voor kiezen deze vorderingen te verkopen. U profiteert dan van de volgende voordelen:

  • Uw balanspositie verbetert door directe liquiditeit;
  • U bespaart kosten;
   – Interne (operationele) kosten, denk aan personeel, IT en overige kantoorkosten
   – Externe kosten, denk aan incasso, deurwaarderskantoren, gerechtelijke kosten
   – Onterecht betaalde btw terugvorderen: we verzorgen de correspondentie omtrent het aantonen van de oninbaarheid van de vordering en financieren de terug te vorderen btw aan u voor
  • U heeft geen debiteurenrisico meer;
  • U kunt zich focussen op uw kerntaken.

  Alleen verkopen als dit voor u de beste oplossing is
  Voordat we besluiten om een debiteurenbestand van u te kopen, maken we eerst een scan op basis van door u verstrekte gegevens. Aan de hand van deze scan bespreken we wat voor u de beste oplossing is.

  Welke vorderingen kopen wij?
  Vesting Finance koopt niet alleen zeer oude vorderingen, wij nemen ook vorderingen over die net in achterstand zijn geraakt en nog niet zijn overgedragen aan een incassobureau. Ook kunnen wij portefeuilles kopen die (gedeeltelijk) in beheer zijn bij derden, zoals deurwaarders. De uitwinning van deze vorderingen wordt uitgevoerd door onze specialisten.

  Geen reputatieschade
  InVesting, waarvan Vesting Finance onderdeel is, is lid van de RBD (Receivable Buying Devision, onderdeel van Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen) en houdt zich aan de gedragscodes die zij voorschrijft bij uitwinning van gekochte vordering. U hoeft dus niet bang te zijn voor reputatieschade.