4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Inkasso Unie

  Specialisme: Incasso
  Adres: Bogert 31
  Postcode: 5612 LX
  Stad: Eindhoven
  Telefoon: 040-2148148
  Email: info@inkassounie.nl

  Inkasso Unie heeft inmiddels 43 jaar kennis en ervaring met buitengerechtelijke (ofwel minnelijke) incassering van geldvorderingen.

  Inkasso Unie streeft permanent naar een zo hoog mogelijk incassorendement binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd, maar met behoud van uw debiteur als klant. Onze uitstraling naar debiteuren is professioneel, klantgericht en incassogericht. Wij zoeken eerst naar de meest praktische minnelijke oplossing om uw vorderingen te incasseren. Pas als dit niet lukt volgt het inzetten van rechtsmaatregelen, maar alleen als dat op voorhand zinvol lijkt. Ons NVI-lidmaatschap en ons Incasso Kwaliteitskeurmerk vormen de garantie voor een professionele en klantgerichte aanpak van de dossiers van onze opdrachtgevers.

  Ook het aanbrengen van diversiteit in de incassotrajecten, toegespitst op bepaalde doelgroepen, behoort bij Inkasso Unie tot de mogelijkheden. Inkasso Unie maakt samen met u een inventarisatie van de bij u te onderscheiden doelgroepen en de specifieke aanpak die ten aanzien van deze doelgroepen wenselijk is. Inkasso Unie heeft met één op de drie debiteuren reeds eerdere incasso-ervaringen, waardoor wij in staat zijn om voorafgaande aan het nemen van rechtsmaatregelen een goede inschatting te maken van het optimale incassotraject en van de te verwachten verhaalsmogelijkheden (kostenloze geautomatiseerde databasetoets)

  Inkasso Unie beschikt over meerdere gespecialiseerde incasso-afdelingen met een aantal branchegerichte incassoteams en wij voeren alle incassomiddelen / trajectonderdelen volledig in eigen beheer uit. Dus geen uitbesteding van bijvoorbeeld telefonische incasso aan een externe callcenterorganisatie. Inkasso Unie is en blijft tijdens het gehele incassotraject de uitvoerende organisatie en heeft alles in eigen hand. Onze Afdeling Telefonische Incasso omvat bijna 100 callcenter werkplekken en is ook in de avonduren en op zaterdagen operationeel.

  Onze automatiseringssystemen stellen u in staat om continu op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen uw portefeuille door middel van onze online module. De flexibiliteit van onze systemen in combinatie met onze eigen ICT-afdeling is de waarborg dat vrijwel alle door onze opdrachtgevers gewenste vormen van maatwerk direct leverbaar zijn. Onze Consultants vormen daarbij, in samenwerking met onze Afdeling Kwaliteitszorg, de schakel tussen uw wensen en de opvolging daarvan door ons.

  Tegen die achtergrond zijn wij er trots op dat Inkasso Unie al gedurende meerdere jaren minder dan 0,001% (!) klachten ontving van haar debiteuren.

  Dankzij onze hoge graad van automatisering en onze uitgekristalliseerde incassosystemen, ondersteund door een DIS (Document Information System) met digitale dossiers en digitale workflow, een geavanceerd callcentersysteem (met onder meer predictive dialling- en callback-faciliteiten en ultramoderne print- en couverteersystemen) zijn wij in staat tot snelle en efficiënte bulkverwerking, zonder daarbij het leveren van maatwerk en ambachtelijke incassowerkzaamheden uit het oog te verliezen.

  Onze afrekeningen en rapportages zijn helder en transparant en ook digitaal (bijvoorbeeld in excel) leverbaar. Ook hierbij behoort maatwerk door onze rapportage-afdeling tot de mogelijkheden.

  Onze werkwijze voldoet volledig aan de eisen die door de privacywetgeving gesteld worden en zijn getoetst door het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen Registratiekamer).