4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Inc.- & Jur. Adv.bureau De Z-Holl. Eilanden ‘Z.H.E.’

  Specialisme: Incasso, juridische advies en debiteurenbeheer JK0-018

  Adres: Doornbos 18
  Postcode: 3291 GD
  Stad: Strijen
  Telefoon: 078-6741857
  Email: info@incasso-zhe.nl

  Incasso

  Mocht het reguliere debiteurenbeheer niet het gewenste betalingsresultaat opleveren, dan kunt u overgaan op incasso maatregelen. Het incasso traject is ingedeeld in 4 fasen:

  Pre-incasso fase (optioneel)
  Buitengerechtelijke fase
  Gerechtelijke fase
  Executie fase

  Om deze fasen in de juiste termijnen en banen te leiden hebben wij een specifiek Incasso Informatie Systeem ontwikkeld met overzichtelijke periodieke rapportages.

  Pre-Incasso fase

  De eerste stap naar een effectief incasso beleid. In deze pre-incasso fase ontvangen uw nalatige debiteuren nog een allerlaatste aanmaning op uw briefpapier waarop kosteloos onze incasso-label bijgeplakt kan worden. Ook kunt u kiezen om op ons briefpapier, uzelf of door ons, uw laatste aanmaning te versturen.

  Buitengerechtelijke fase LX0-101

  Mocht onverhoopt al uw inspanning niet het gewenste resultaat opleveren, dan willen wij gaarne onze jarenlange ervaring en deskundigheid aanwenden om uw vorderingen op vakkundige- en efficiƫnte wijze te incasseren. Centraal in deze fase staat onze persoonlijke- en consequente benadering van uw debiteur. Standaard wordt uw debiteur door ons schriftelijk in gebreke gesteld en gesommeerd aan zijn betalingsverplichtingen jegens u te voldoen, eventueel gevolgd door een tweede en derde brief. Uw vordering wordt dan vermeerderd met de wettelijke- of contractuele vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten. Wij zullen zoveel mogelijk trachten uw vordering(en) in deze fase te incasseren. Betaald de nalatige debiteur de hoofdsom, met rente en incassokosten, dan kost onze dienstverlening u nagenoeg niets.

  Gerechtelijke fase

  Het is mogelijk dat in de buitengerechtelijke fase geen betaling of slechts een gedeeltelijke betaling van uw vordering is te verkrijgen. Wij adviseren u dan of het verantwoord is een gerechtelijke procedure te starten, teneinde de betaling af te kunnen dwingen. De beslissing om al dan niet een dagvaarding uit te brengen, zal steeds door u worden genomen. De debiteur zal dan voor de (kanton)rechter worden gedagvaard en bij een veroordeling zullen doorgaans de buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten voor rekening van uw debiteur komen. Dankzij de in ruime mate aanwezige kennis van het procesrecht en alles wat daarmee samenhangt, zijn wij in staat een grote verscheidenheid aan procedures bij de betreffende instanties te voeren. Gewoonlijk vragen wij een voorschot voor de primair te maken proceskosten bestaande uit dagvaardingskosten, griffierechten en salaris procesgemachtigde. LX0-102

  Executie fase

  Wanneer de debiteur door de (kanton)rechter tot betaling is veroordeeld, dan stellen wij de debiteur nog in de gelegenheid gevolg te geven aan de veroordeling, bij gebreke waarvan door tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder het onderhavige vonnis zonodig middels beslaglegging ten uitvoer wordt gelegd. Het gehele traject vanaf de buitengerechtelijk tot en met de executiefase wordt door ons verzorgd en bewaakt.