4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Eerste Kamer neemt wet normering buitengerechtelijke incassokosten aan

  De wet normering buitengerechtelijke incassokosten die door voormalig minister van justitie, H. Ballin is ontworpen en door huidig minister van justitie, I. Opstelten op diverse punten is veranderd, is op 13 maart 2012 aangenomen door de Eerste Kamer.

  Wet van kracht per 1 juli 2012

  Per 1 juli 2012 gaat de wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking. In deze wet is het maximale bedrag dat bedrijven mogen aanvoeren als incassokosten wettelijk vastgelegd. De incassokosten worden gemaximaliseerd op basis van het percentage van het verschuldigde bedrag. Zo geldt er voor bedragen tot 2.500 euro een maximale vergoeding voor incassokosten van 15% van de hoofdsom. Is de hoofdsom hoger dan een bedrag van 2.500 euro dan is het percentage dat aangevoerd mag worden als incassokosten, lager dan 15%. Tevens is er een minimaal incassobedrag bepaald en vastgesteld op 40 euro.

  Betalingsherinnering verplicht

  Voordat een schuldeiser incassokosten in rekening mag brengen is hij echter wel verplicht om eerst een betalingsherinnering te sturen. De debiteur krijgt vervolgens veertien dagen de gelegenheid om de vordering alsnog te voldoen.

  Incassokosten wettelijk vastgelegd

  Volgens de wet is de opdrachtgever uiteindelijk zelf volledig verantwoordelijk voor de documentatie incassokosten die hij aanvoert. Deze kosten mogen samen niet hoger zijn dan de bedragen die wettelijk zijn vastgelegd.

  Einde aan torenhoge incassokosten

  Deze nieuwe wet is van invloed op zowel consumenten als bedrijven. Aanbieders mogen namelijk geen torenhoge incassokosten rekenen bij onbetaalde rekeningen, waardoor zij wellicht een andere werkwijze zullen moeten hanteren. Terwijl consumenten beter beschermd worden tegen de hoge incassokosten die tegenwoordig regelmatig gerekend worden.