4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Drieling & Schöler Credit Management Services

  Specialisme: Incasso
  Adres: Geelgorslaan 10
  Postcode: 6823 CH
  Stad: Arnhem
  Telefoon: 038-4230671
  E-mail: info@drieling-scholer.nl

  Wanneer uw debiteur niet, niet tijdig of slechts ten dele aan haar betalingsverplichting voldoet en nadat er aan een aantal voorwaarden is voldaan, kunt u zich wenden tot Drieling en Schöler Credit Management Services B.V.. Wij nemen uw zorg uit handen en zullen op snelle en accurate wijze de incassoprocedure opstarten, zonder daarbij de relatie tussen u en de debiteur uit het oog te verliezen.

  Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

  Er moet een factuur verzonden zijn.
  De debiteur moet minimaal één herinnering hebben ontvangen.

  Wanneer u als schuldeiser aan deze voorwaarden hebt voldaan en de debiteur blijft alsnog in gebreke, kunt u de vordering na het verstrijken van de uiterste betaaldatum overdragen aan Drieling & Schöler. Aanlevering kan op verschillende manieren plaatsvinden: per post, fax, e-m@il of online Inc@sso opdracht.

  Wanneer uw dossiers bij ons in behandeling zijn genomen vinden wij het van belang dat u op de hoogte wordt gehouden van de status, het gaat immers om uw geld. Wij leveren u 24 uur per dag en zeven dagen per week, middels D&S-online, duidelijke en heldere (management-)rapportages waardoor u altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken.

  D&S-online maakt slechts onderdeel uit van onze dienstverlening, wij vinden het persoonlijke contact met onze klant even zo belangrijk. Wij houden u dan ook persoonlijk op de hoogte van de stand van zaken.