4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Wanbetaler wordt gebeld door fiscus

  Tienduizenden Nederlanders krijgen binnen kort een belletje van de belastingdienst. Staatssecretaris  Weekers van Financiën heeft dat aangekondigd. De wanbetalers krijgen een belletje omdat ze na een aanmaning en dwangbevel nog steeds niet hebben betaald. Voordat een gerechtelijke incassoprocedure wordt opgestart, is dat het laatste redmiddel. De belastingdienst denkt zo de relatief kleinere bedragen binnen te krijgen.

  6 procent belasting betalers betaalt de laat

  Op dit moment betaalt ongeveer 6% zijn belastingschuld te laat. Omdat er niet gereageerd wordt op aanmaningen en nbso dwangbevelen, wordt de wanbetaler gebeld. Behalve dat dit voor een deel, extra incassokosten voor de belastingbetaler voorkomt, krijgt de belastingdienst op deze manier sneller zijn geld.

  Incassoprocedure

  De belastingdienst neemt zo de werkwijze van incassobureaus over die in de zogenaamde minnelijke fase, trachten in overleg met de wanbetaler, de betaling binnen te krijgen. Door het contact met de wanbetaler kan de oorzaak van de wanbetaling beter worden achterhaald. Bovendien kunnen zo betalingsafspraken worden gemaakt die ook kunnen worden nagekomen.

  10% bouwbedrijven betaalt rekening niet

  Dat het slecht gaat in de bouw is wel duidelijk. Indirect leidt dat ook weer tot problemen bij andere bedrijven, want volgens kredietbeoordelaar Graydon betaalt maar liefst 10% van de bouwbedrijven haar rekeningen niet.

  63% meer failliete bouwbedrijven

  Ook uit het aantal faillissement blijkt het risico van wanbetaling. Het afgelopen kwartaal ging 63% meer bouwbedrijven failliet dan vorig jaar. In de praktijk is de kans maar klein dat rekeningen van failliete bedrijven alsnog betaald worden.

  Bedrijven moeten voorzichtiger worden

  Bedrijven moeten daarom voorzichtiger worden aan welke bedrijven zij op rekening leveren. Dat kan door bijvoorbeeld de kredietwaardigheid te checken.

  Meer focus op debiteurenbeheer

  Met goed debiteurenbeheer krijgt de betaling van je factuur niet alleen meer prioriteit, ook heb je sneller het risico van wanbetaling in beeld. Op die manier kan je de schade eerder beperken.

  30% huishoudens heeft betalingsachterstand

  Het NIBUD onderzocht onder 2000 huishoudens de reden waarom de een wel en de ander niet heeft te maken met betalingsachterstanden. Ruim 30% van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels te maken met een betalingsachterstand. De hoogte van het inkomen blijkt weinig te maken te hebben met het feit of iemand betalingsachterstanden heeft of niet. Veel meer wordt veroorzaakt de een chaos in de financiële administratie. Een op de drie respondenten geeft aan dat de betalingsachterstand vooral ontstaat na het doen van een grote onverwachte uitgave.

  Incassobureaus luiden noodklok

  De Telegraaf meldt dat incassobureaus opnieuw de noodklok luiden. In 2010 werd 15 miljard schade geleden door oninbare rekeningen. Voorspeld wordt dat dit in 2011 toeneemt tot 18-20 miljard euro. Een toename dus van ruim 20%.

  Nu al € 1078 schade per inwoner

  Schade door inbare rekeningen betaler we natuurlijk zelf. Bedrijven slaan dit bedrag namelijk om over wel betalende klanten. Ongemerkt loopt de schade per inwoner daardoor op tot € 1078 per inwoner. Daarnaast gaan ook nog eens veel bedrijven failliet door wanbetaling.

  Wanbetalers negeren betalingstermijn massaal

  Behalve dat steeds meer rekeningen onbetaald blijven, betalen consumenten, bedrijven en overheden ook steeds later. De overheid doet er nog steeds 47 dagen over, bedrijven 43 dagen. Consumenten betalen hun rekening na gemiddeld 33 dagen. Dit geldt moet door bedrijven zelf worden opgebracht of worden geleend. Lukt dat niet dan gaan bedrijven failliet.

  Ook incassobureaus leiden schade

  Alhoewel incassobureaus garen lijken te spinnen bij deze ontwikkeling, zijn ook zij niet gebaat bij de huidige ontwikkeling. Incassobureaus worden namelijk betaald uit de incassoprovisie of buitengerechtelijke incassokosten. Meestal maximaal 15% van het verschuldigde bedrag. Kan de wanbetaler niet betalen, dan ontvangt het incassobureau uiteindelijk ook geen incassokosten.

  Voorkomen wanbetaling noodzakelijk

  Uiteindelijk zijn de bedrijven zelf schuldig aan de toenemende problematiek. Zij kunnen vooraf beter screenen aan wie zij op de pof leveren. En wordt op rekening geleverd dan moeten zij het debiteurenbeheer beter organiseren en rekeningen niet te lang laten liggen. Tot slot moeten zij niet te lang wachten met het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau of deurwaarder.

  15 miljard aan onbetaalde rekeningen

  In 2010 heeft het Nederlandse bedrijfsleven € 15 miljard afgeschreven aan onbetaalde rekeningen. Dat is € 200 miljoen meer dan in 2009 en € 1,3 miljard meer dan in 2008. Dit blijkt uit onderzoek van Interim Justitia.

  Overheid betaalt nog steeds te laat

  Uit het onderzoek blijkt ook dat overheden nog steeds te laat betalen. Gemiddeld betaalt de overheid binnen 47 dagen en bedrijven betalen meestal binnen 43 dagen. Consumenten betalen gemiddeld na 30 dagen.

  Deurwaarders en incassobureaus groeien met 10%

  Gerechtsdeurwaarders en incassobureaus spinnen garen bij deze ontwikkeling. De verwachting is dat ook zij een groei hebben doorgemaakt van tussen de 10 en 12%. Gerechtsdeurwaarders hebben een wettelijke status om gerechtelijke stukken uit te reiken en vonnissen uit te voeren. Incassobureaus hebben geen wettelijke status maar zijn weer aan minder strenge regelgeving geboden om de vorderingen te innen. Zolang het aantal wanbetalers blijft groeien zal de omzet van incassobureaus en deurwaarders ook blijven groeien.

  Meeste wanbetalers bij voetbalclubs

  Het incassobureau Flanderijn is als proef ingeschakeld door zo’n 100 Rotterdamse sportverenigingen en daaruit blijkt dat de meeste wanbetalers lid zijn van voetbalclubs. Daarna volgen tennis- en hockeyclubs. Sportverenigingen zijn huiverig om incassobureaus in te schakelen als het gaat om de incasso van lidmaatschapsgelden. Maar toch blijkt het probleem best groot te zijn en de hulp van incassobureaus meer dan welkom.

  Tweederde van de sporverenigingen kampt met wanbetalers

  Sportclubs in alle regio’s kampen met betalingsachterstanden en wanbetalers. Volgens eerder onderzoek van Flanderijn, had meer dan 65% daarmee te kampen en liepen de bedragen op tot wel 10.000 euro. Gemiddeld moesten zij 2000 euro afschrijven. Het lijkt erop dat de kredietcrisis deze situatie alleen maar heeft verslechterd. Flanderijn kwam zelfs een club tegen waar een kwart van de leden de contributie nog niet had voldaan. Clubs innen de contributie vaak aan het begin van het seizoen en kunnen in betalinsgproblemen komen door te late betaling.

  Schroom en terughoudendheid bij penningmeesters

  Bestuursleden en penningmeesters kennen de leden vaak persoonlijk en komen elkaar op en om het veld natuurlijk regelmatig tegen. Zij vinden het dan lastig om de betalinsgachterstand ter sprake te brengen. Zij vinden het logisch dat als je sport, je ook je contributie betaalt. Wanbetalers maken handig gebruik van deze schroom en weten dat er toch geen deurwaarder wordt ingeschakeld. Ook zijn er leden die zich inschrijven en vervolgens niet komen opdagen en dan vinden dat ze contriubtie niet hoeven te betalen. Na overdracht aan een incassobureau valt er vaak een last van de schouders van de penningmeester.

  Incasso bij sportverenigingen blijkt goed te werken

  De meeste leden betalen vrijwel direct na ontvangst van de eerste brief van het incassobureau. Zeker als wordt gedreigd met een deurwaarder. De incassokosten worden verhaald op de wanbetaler. Zo schiet de sportvereniging er niet bij in. Uiteindelijk blijkt ruim 80% alsnog betaald te worden. Geld dat goed gebruikt kan worden door de sportverenigingen.

  Meest gehoorde incasso smoezen

  Er wordt veel gedraaid en gelogen om maar niet te hoeven te betalen. Incassobureaukiezen.nl verzamelde de meest gehanteerde incassosmoezen voor u.
  – Ik heb de factuur helemaal niet ontvangen
  – Ik vraag het even na bij de boekhouding
  – De factuur ligt klaar voor betaling/goedkeuring
  – De boekhouding is alleen op ……aanwezig, ik geef het door
  – De factuur klopt niet
  – Ik ben het niets eens met de factuur en heb daarover contact gezocht
  – De betaling is zojuist uitgedaan
  – Ik wacht op een grote betaling, dan ligt uw factuur bovenop
  – Ik wil graag een grote opdracht plaatsen, maar ik wil eerst even over de factuur praten
  – Die factuur heb ik al lang betaald
  – Kunt u later terugbellen, dan zoek ik het even uit
  – Het bedrag is op het verkeerde bankrekeningnummer overgemaakt
  – Wij hebben zelf ook niet betaald gekregen
  U weet er vast nog wel meer. Wanbetalers zijn uiterst creatief in het verzinnen van smoezen!