4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Past u de nieuwe regels incassokosten al toe?

  Sinds vorig jaar 1 juli 2012 gelden er nieuwe regels voor de incassokosten en de procedure die u moet volgen. Veel bedrijven zijn daar mee nog niet bekend en houden zich ook niet aan deze regels.

  Welke incassokosten mag u berekenen?

  Als minimum mag u altijd 40 euro incassokosten berekenen. Voor het overige geldt de volgende staffel:

  • – Tot 2.500 euro 15%  incassokosten;
  • – Van 2500 – 5000 euro 10% aan incassokosten
  • – Van 5.000 – 10.000 euro   5%  incassokosten
  • – Van 10.000- 190.000 euro maximaal 1% aan incassokosten
  • – Boven de 200.000 euro 0,5%  incassokosten

  Wanneer kan u de incassokosten doorberekenen?

  U mag incassokosten berekenen aan uw klanten als:

  • – uw klant te laat is met betalen;
  • – u  de klant schriftelijk hebt herinnerd;
  • – de klanten 14 dagen na de herinnering nog steeds niet heeft betaald.

  Mag alleen een incassobureau deze kosten doorberekenen?

  U mag zelf ook deze kosten berekenen zonder dat u een incassobureau inschakelt. Als u later toch een incassobureau inschakelt mag u deze kosten maar 1 keer berekenen. Het incassobureau mag geen extra incassokosten berekenen zoals aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten of bureaukosten. Deze kosten komen voor uw rekening, tenzij u dat anders afspreekt met uw incassobureau.

  Mag ik andere afspraken maken over de incassokosten?

  Ja, dat mag alleen als u zaken doet met bedrijven. Als u geen aparte afspraken maakt, gelden de wettelijke incassokosten. Bedrijven onderling mogen overeenkomen af te wijken van deze wettelijke regeling. U mag dus zowel een lagere als een hogere vergoeding overeenkomen met uw klanten, mits deze bedrijven zijn. Let er dan wel op dat deze bepaling niet onredelijk bezwarend is.

  Kantonrechtersgrens verhoogd tot 25000 euro

  Vanaf 1 juli 2011 wordt de kantonrechtersgrens verhoogd tot 25.000 euro. Deze grens was 5.000 euro. Is de hoofdsom van de incasso lager dan 25.000 euro, dan heb je voortaan geen advocaat meer nodig. En dat scheelt nogal wat in incassokosten.

  Wat houdt de kantonrechtersgrens in?

  De kantonrechter houdt zich bezig met kleine geschillen over huurzaken, geldvorderingen(incasso’s), arbeidsrechtelijke zaken en een aantal familierechtelijke aangelegenheden en verkeersovertredingen. Als u voor de kantonrechter moet verschijnen heeft u geen advocaat nodig. De grens tot waar incasso’s door de kantonrechter mochten worden behandeld, was 5000 en wordt dus 25.000 euro. Bij bedragen daarboven moet de zaak bij de rechtbank worden aangebracht en daarvoor heb je dus een advocaat nodig.

  Advocaat krijgt concurrentie van incassobureaus

  Voortaan mogen incassobureaus dus incassozaken tot 25.000 euro zelf voor de rechtbank brengen. Voorheen hadden advocaten het alleenrecht om zaken vanaf 5.000 euro voor de rechtbank te brengen. Advocaten krijgen er dus flinke concurrentie bij.

  Incassoprocedure goedkoper

  Het voeren van een juridische incassoprocedure, kan dus goedkoper worden. Misschien dat u zelf de juridische kennis ontbreekt, maar het incassobureau kan voortaan juridisch medewerkers inschakelen in plaats van advocaten. Het uurtarief van een advocaat ligt tussen de 150-350 euro terwijl een incassojurist maar tussen de 80 en 120 euro rekent. Daarnaast zijn de griffiekosten bij het kantongerecht aanzienlijk veel lager dan bij de rechtbank.

  Incassokosten verschillen enorm

  De kosten van een incassobureau kunnen enorm van elkaar verschillen. Normaal gesproken kunnen de kosten van een incassobureau verhaald worden op uw debiteur. Maar dat is lang niet altijd het geval. Bijvoorbeeld als niet in get gelijk wordt gesteld door een rechter, of als de debiteur uiteindelijk het te betalen bedrag niet kan betalen. In dat geval is het verstandig vooraf te weten, wat u moet betalen als u het niet op uw debiteur kan verhalen.

  Wat zijn de kosten incassobureau?

  Een incassobureau rekent kosten voor het minnelijke traject en het juridische traject. De meeste incassobureaus hanteren daarvoor de staffel van Rapport Voorwerk II. De incassokosten volgens deze staffel bedragen bij een hoofdsom tot 250 euro 37 euro en bij bedragen tot 5000 maximaal 600 euro. Dit zijn de kosten die kunnen worden verhaald op de debiteur. Daarnaast staat het incassobureaus natuurlijk vrij aparte kosten bij u in rekening te brengen en dat gebeurt dan ook volop. Voorbeelden zijn informatiekosten, dossierkosten, afhandelingskosten, etc.

  Wat zijn de juridische kosten bij dagvaarden?

  Als uw debiteur geen gehoor heeft aan de oproep van het incassobureau om te betalen, zult u hem moeten dagvaarden voor de rechter. Dan krijgt u te maken met het kosten voor het opstellen van de dagvaarding, het uitbrengen daarvan, griffierechten en het gemachtigden salaris of de kosten van een advocaat. De kosten van een juridische medewerker bedragen tussen de 80 en 125 euro per uur terwijl de kosten van een advocaat kunnen oplopen tot meer dan 200 euro per uur. Bij bedragen tot 5000 euro is het niet nodig een advocaat in te schakelen. Een deurwaarder of incassobureau zal u echter ook kosten in rekening brengen voor het opstellen van de dagvaarding, het opstellen van een conclusie van antwoord en het bijwonen van de rechtszaak. De kosten van een deurwaarder zijn wettelijk bepaald en worden in rekening gebracht voor het uitbrengen van een dagvaarding. De griffierechten zijn kosten die de eiser betaalt en bedragen voor een hoofdsom tot 500 euro en daarboven respectievelijk 106 en 284 euro. Al met al lopen de kosten al snel op tot 500 euro of meer. Kosten die u weliswaar kunt verhalen, maar welke u wel moet voorschieten en u wellicht extra kwijt bent als de debiteur uiteindelijk niet kan betalen of als u in het ongelijk wordt gesteld.