4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Incassomediair

  Specialisme: Incassobureau
  Adres: Moleplaat 34
  Postcode: 8939 DS
  Stad: LEEUWARDEN

  Handelsinformatiedienst Noord-Nederland

  Specialisme: Incasso
  Adres: Sudermuda 14
  Postcode: 8931 HC
  Woonplaats: LEEUWARDEN
  Telefoon: 058-2138334

  Algemene Friese Informatiedienst A.F.I.


  Specialisme: Incasso, Juridisch advies, Krediet informatie
  Adres: Zuidergrachtswal 19-20
  Postcode: 8933 AE
  Woonplaats: LEEUWARDEN
  Telefoon: 058-2999999
  Email: info@afi.nl

  Wat AFI is

  AFI staat voor Algemeen Financieel Incassobedrijf. Hèt incassobedrijf dat sinds de oprichting in 1948 een uitstekende naam heeft opgebouwd op het gebied van juridische bijstand en met name het incasseren van vorderingen.

  Ons team van ruim 50 medewerkers ondersteunt meer dan 10.000 ondernemingen in het uitvoeren van het debiteurenbeleid. Onze opdrachtgevers zijn onder andere verzekeringsmaatschappijen, uitgeverijen en bedrijven in de logistiek, bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening.

  Wat AFI doet

  AFI richt zich op ondernemers die ondersteuning kunnen gebruiken bij financiële en juridische zaken. We geven u als ondernemer de ruimte om zelfverzekerd en met minder zorgen zaken te doen. We nemen u die zaken uit handen die niet tot uw gewenste kernactiviteiten behoren.

  Waarom AFI succes heeft

  AFI verschaft u helderheid en inzicht in ondoorzichtige juridische procedures en ingewikkelde constructies omtrent leveringen, financieringen en verantwoordelijkheden. Door ons uitgebreide dienstenpakket kunt u zich bezighouden met de zaken waar u zelf goed in bent.

  Welk gevoel AFI heeft en geeft

  AFI put haar kracht uit het oplossen en voorkomen van geschillen. We streven naar transparantie, helderheid en rust. Onze mensen zijn vriendelijk en op basis van kennis en ervaring zelfverzekerd en doortastend.

  Reinders + Slagman Incasso


  Specialisme: Gerechtsdeurwaarders, Incasso
  Adres: Francois HaverSchmidtwei 2
  Postcode: 8914 BC
  Woonplaats: LEEUWARDEN
  Telefoon: 085-7733002
  Email: info@rsgdw.nl

  Welkom

  De gerechtsdeurwaarderpraktijk van Reinders + Slagman ziet als haar primaire taak, de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder, als openbaar ambtenaar. Dat gebeurt met de bezieling en het verantwoordelijkheidsgevoel die bij dat ambt passen. Dat is voor opdrachtgevers en justitiabelen een waarborg voor onze identiteit, kwaliteit, taak- en normbesef.

  Tot primaire taak van de gerechtsdeurwaarder behoren de ambtelijke werkzaamheden. De opsomming van deze taken is zeker niet limitatief maar als wij er enkele noemen dan zijn de bekendste het oproepen bij dagvaarding van partijen om voor de rechter te verschijnen en het betekenen en middels beslag ten uitvoer leggen van vonnissen. De gerechtsdeurwaarder is een belangrijke schakel in ons rechtsbestel en om die reden is de taakstelling vastgelegd en geborgd in de Gerechtsdeurwaarderswet.

  Reinders + Slagman gerechtsdeurwaarders voeren de ambtelijke werkzaamheden zelf uit in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder, en beschikken over een netwerk van collega’s in de rest van Nederland die door ons zorgvuldig zijn geselecteerd op kwaliteit en slagvaardigheid. Wij sturen de collega’s aan maar voor U, als opdrachtgever, blijven Reinders + Slagman het aanspreekpunt.

  Algemeen Financieel Incassobedrijf A.F.I.

  Specialisme: Incasso
  Adres: Zuidergrachtswal 19-20
  Postcode: 8933 AE
  Stad: Leeuwarden
  Telefoon: 058-2999999
  Email: info@afi.nl

  Werkwijze
  AFI hanteert een gefaseerd systeem om vorderingen op debiteuren met succes af te wikkelen. Daarbij proberen we te allen tijde de betaling buitengerechtelijk te verkrijgen. Het voeren van een gerechtelijke procedure zien we als uiterste middel, gezien de extra kosten en tijd die dit vaak met zich meebrengt. Om succes te realiseren, hebben we diverse methodes ontwikkeld. Onze diensten zijn direct inzetbaar.

  Buitengerechtelijk
  AFI ontvangt, voordat we de incassoprocedure starten of op eerste verzoek, – naast de facturen – alle op de incasso betrekking hebbende gegevens en documenten, zoals contracten, getuigenverklaringen en gevoerde correspondentie.
  Een zo compleet mogelijk dossier maakt het voor ons eenvoudiger een vordering in korte tijd af te handelen.

  De incassoprocedure start in de regel op dezelfde dag dat we uw opdracht ontvangen. Vooral in de buitengerechtelijke fase proberen we, ondanks onze gerichte aanpak, uw zakelijke relatie niet te verstoren. Grote hoeveelheden incasso-opdrachten kunt u indienen via e-mail, waarbij we gebruik maken van een speciaal ontwikkelde importmodule.

  Gerechtelijk
  AFI behartigt uw belangen optimaal. Daarom beoordelen onze adviseurs zowel juridisch als financieel nog eens goed de kans van slagen in een gerechtelijke procedure. Eerder maken we de bewuste vordering niet aanhangig. Tijdens de procedure kan uw persoonlijke medewerking de rechtzaak gunstig beïnvloeden.

  Profitletter
  AFI neemt ook uw kleine(re) vorderingen in behandeling. Juist voor de kleine(re) vorderingen tot een bedrag van € 80,- hebben we een speciale aanmaning ontwikkeld. Deze kunt u door ons laten verzenden op ons briefpapier.

  Uw belang is ons belang
  AFI hecht belang aan de ingediende incasso. Wanneer een vordering na een gerechtelijke procedure, toch niet kan worden geïncasseerd wegens het ontbreken van verhaal, dan nemen we 50% van de kosten voor onze eigen rekening. Ook verlenen we een korting, oplopend tot wel 25%, op de provisie van vorderingen boven de € 5000,- .

  Wanneer te beginnen
  AFI kunt u niet vroeg genoeg inschakelen als een snelle en effectieve incassoprocedure prioriteit is. Ons advies: start een buitengerechtelijke incassoprocedure zodra uw debiteur blijft weigeren te betalen nadat u hem hebt aangemaand.

  Goed beslagen ten ijs komen
  AFI heeft ook een adviserende functie. Wij raden iedere ondernemer aan om bij het afsluiten van een transactie zoveel mogelijk informatie over de relatie te achterhalen.
  Juiste voorletters en adresgegevens zijn bij particulieren zeer belangrijk! Vraag altijd een kopie van het rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort en stel vragen.
  Indien u bekend bent met de eigendommen van uw debiteur (zoals auto, boot, caravan, etc.) en werkgever of uitkerende instantie, is het aan te bevelen deze informatie direct bij het indienen van de vordering te vermelden.

  Gebruik het handelsregister
  Bij bedrijven kunt u alvorens een transactie aan te gaan het Handelsregister raadplegen. Het vooraf inwinnen van informatie kan de incassoprocedure aanzienlijk versnellen. U vergroot de kans op succes. Ook dat draagt bij aan meer ontspannen ondernemen!

  Intrum Justitia

  Specialisme: incasso bet.verwerking deb.beheer facturatie deurwaarder
  Adres: Johan de Wittlaan 3
  Postcode: 2517JR Den Haag, werkt landelijk
  Telefoon: (0)70-452 7000
  Email: infonl@nl.intrum.com

  De Intrum Justitia Groep is niet voor niets Europees marktleider op het gebied van Credit Management: zowel klant als debiteur profiteert van onze werkwijze. Wij verbeteren aantoonbaar de cash-flow en winstgevendheid van onze klanten, met oplossingen op het gebied van acceptatie, facturatie, betalingsverwerking, incasso, schuldbewaking, debt purchase en consultancy & detachering.

  Als u dagelijks de nodige aandacht geeft aan uw credit management processen, verbetert u direct het rendement van uw onderneming of instelling. Maar juist debiteurenbeheer is complex, tijdrovend en vereist ondersteuning door specialisten. Juist die specialisten kunnen het verschil maken. Daarom biedt Intrum Justitia, professional in nationaal en internationaal credit management en incasso, u een compleet en beproefd programma om uw debiteurenbeheer te optimaliseren.

  MediCas

  MediCas

  Specialisme: incasso
  Adres: Postbus 6537
  Postcode: 4802 HM Breda`, werkt landelijk
  Telefoon: (0)76-5205292
  Email: info@medicas.net

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  MediCas is een toonaangevend incasso- en juridisch adviesbureau in de (para)medische sector. MediCas is al meer dan 15 jaar voor veel praktijken een betrouwbare partner in hun debiteurenbeleid. Wij nemen de incasso van en zorg over moeilijk inbare vorderingen van u over en bieden zekerheid dat het merendeel van deze facturen ook betaald zal worden. Dat dit nodig is blijkt nog elke dag. Het komt in elke praktijk voor dat particulieren / bedrijven zich niet houden aan de financiële verplichtingen die ze zijn aangegaan. En de moraal tot betalen blijft verslechteren. Wat betekent dat (para)medici vaker met niet betaalde facturen achterblijven, wat u negatieve energie, tijd en …geld kost. Met haar diensten verbetert MediCas uw debiteurenstand / cashflow, met behoud van de relatie met uw debiteur.

  Categorie: incassobureaus Subcategorie: incasso en juridisch advies

  JBS incasso & debiteur

  JBS incasso & debiteur
  Specialisme: incasso
  Adres: Postbus 189
  Postcode: 4570 AD Axel, werkt landelijk
  Telefoon: 0115-563603


  Email: info@debiteur.nl

  JBS Consultants is gespecialiseerd in inacasso- en debiteurenbeheer volgens een maatwerkconcept. Bezoek onze website voor meer informatie.

  Categorie: incassobureaus Subcategorie: incasso en betalingsverwerking

  CVIK Incassobureau

  Specialisme: facturatie
  Adres: Postbus 6169
  Postcode: 4000 HD Tiel, werkt landelijk
  Email: info@cvik.nl

  CVIK Incassobureau is een digitaal en online incasso bureau dat zich kenmerkt door laagdrempeligheid en kwaliteit.

  CVIK Incassobureau zorgt dat het per post of per fax verzenden van uw debiteurgegevens definitief tot het verleden behoort.

  CVIK Incassobureau stelt u in de gelegenheid om waar ter wereld u zich ook bevindt uw vorderingen op uw (handels)debiteuren snel en eenvoudig ter incasso aan ons aan te bieden.

  CVIK Incassobureau is professioneel en eigentijds en incasseert zowel op bedrijven alsmede particulieren.

  CVIK Incassobureau is een betrouwbare partner op het gebied van incasso en debiteurenbeheer.

  CVIK Incassobureau benadert uw debiteuren zowel schriftelijk, persoonlijk via de buitendienstmedewerkers, als telefonisch en doet dat zowel overdag als in de avonduren.

  CVIK Incassobureau streeft naar een langdurige relatie met haar opdrachtgevers en investeert daarin door elke dag weer, met veel inzet en daadkracht, de haar toevertrouwde vorderingen te behandelen.

  CVIK Incassobureau kent tevens samenwerkingsverbanden met deurwaarders en advocaten.

  CVIK Incassobureau wikkelt veruit de meeste vorderingen minnelijk af, dus zonder dat daar een rechterlijke uitspraak aan te pas komt.

  CVIK Incassobureau heeft de overtuiging dat de te behalen positieve incasso resultaten en de wijze waarop zij met haar opdrachtgevers samenwerkt, de duur van de relatie bepalen.

  CVIK Incassobureau vindt dat er geen contract of abonnement hoeft te worden afgesloten, alvorens een vordering ter incasso kan worden aangeboden.

  Het MKB weet de weg naar CVIK Incassobureau te vinden, niet alleen vanwege de persoonlijke benadering en de gunstige tariefstelling, maar juist vanwege de behaalde resultaten.

  Na het invoeren van uw vordering(en) zal CVIK Incassobureau uw debiteuren op effectieve wijze schriftelijk sommeren tot betaling over te gaan. Het gehele proces kunt u via onze website volgen zodat u altijd op de hoogte bent van de status van uw vordering. U heeft de zekerheid dat uw vordering bij CVIK Incassobureau in vertrouwde handen is.

  Groen Juridische Diensten

  Groen Juridische Diensten

  Specialisme: juridisch advies deurwaarder incasso deb.beheer
  Adres: Koopvaardijweg 5C
  Postcode: 4906 CV Oosterhout, werkt landelijk
  Telefoon: (0162) 46 56 36
  Email: info@groen-jd.nl

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Groen Juridische Diensten is hét adviesbureau voor het MKB en lokale overheid met een frisse en professionele kijk op al uw geschillen en vraagstukken.

  Groen Juridische Diensten is een slagvaardig en gedegen adviesbureau op het gebied van juridisch advies, debiteurenbeheer, creditmanagement, incasso, training en opleiding. Met meer dan tien jaar ervaring in de branche beschikken wij over alle expertise en kunde om ondernemers bij te staan bij juridische vraagstukken en geschillen. Of het nu gaat om het opstellen van een contract, advisering met betrekking tot debiteurenbeheer, incasso of bemiddeling bij geschillen: onze specialisten staan garant voor een vakkundige en doortastende oplossing van uw vragen en problemen. Hoe “klein” of “groot” deze ook zijn!

  Niet voor niets hechten wij grote waarde aan de persoonlijke benadering van elke klant. Ieder vraagstuk vraagt immers om een eigen aanpak. Juist omdat wij dicht bij de ondernemer staan, zijn wij in staat om zeer gericht in te spelen op uw specifieke vragen en wensen.

  Categorie: incassobureaus Subcategorie: juridisch advies