4 vrijblijvende offertes!

Openstaande factuur:*

Bedrijfsnaam:*

Contactpersoon:*

Telefoon:*

E-mail adres:*

Toelichting:

GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

"Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

Edwin Schrevers - Rijschooltest

Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

I. Beukema-Boelens Incasso en Advies Buro

Specialisme: Incasso
Adres: Staringstraat 13
Postcode: 9721 NR
Woonplaats: GRONINGEN
Telefoon: 050-5250603

Bos Incasso

sdf

Specialisme: Incassobureau
Adres: Van Elmptstraat 16-8 T/M 16-10
Postcode: 9723 ZL
Stad: GRONINGEN
Telefoon: 050-3693301
E-mail: info@bosincasso.nl

Bos Incasso – voorheen Bos Gerechtsdeurwaarders / incasso – is een voorname speler in de Nederlandse markt met jarenlange ervaring, een landelijke dekking en een uitstekende financiële positie. Dit biedt voor u, als opdrachtgever, zekerheid ten aanzien van de continuïteit en snelheid van invordering.

In 2006 is besloten, o.a. vanuit integriteitoogpunt, tot een splitsing van de minnelijke- en gerechtelijk trajecten. De minnelijke trajecten worden door Bos Incasso gedaan en LAVG verzorgt sindsdien de gerechtelijke trajecten.

Onze organisatie laat zich typeren als no-nonsense organisatie waarbij een aanpak geldt van “Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. Deze manier van werken vinden wij van belang voor zowel onze opdrachtgevers als de debiteuren. Onze manier van werken is daarnaast samen te vatten met de volgende kernwoorden: Integer, Klantgestuurd, Resultaatgericht, streeft naar Kwaliteit en heeft oog voor de Mens.

De setting waarbinnen Bos Incasso werkt, zowel zelfstandig als binnen het samenwerkingsverband heeft de laatste jaren tot aantoonbare resultaten geleid. Het vertrouwen in onze missie en visie alsmede de resultaatgedrevenheid hebben er aan bijgedragen dat wij momenteel een rendement halen van minimaal 95% op de bij ons aangeleverde terecht uitbestede dossiers.

Onze kennis en ervaring op het gebied van incasso tonen wij graag aan, ondermeer door middel van een presentatie in een persoonlijk gesprek. U mag van ons, als toekomstig incassopartner, verwachten dat wij ons onderscheidend en pro-actief opstellen ten aanzien van alle aspecten die bij een samenwerking behoren.

Ganzevoort Recherchebureau

Specialisme: Incasso
Adres: Siersteenlaan 413
Postcode: 9745 DX
Stad: Groningen
Telefoon: 050-5770874
Email: info@ganzevoort-onderzoek.nl

Stelt u zich eens voor dat u zelf slachtoffer wordt…

De tijd dat Sherlock Holmes met zijn vergrootglas misdrijven wist op te lossen is verleden tijd. Onze samenleving is drastisch veranderd. Het aantal zware misdrijven wordt steeds groter en ook de kleine criminaliteit is inmiddels een maatschappelijk probleem. Zowel in privé-situaties als in het bedrijfsleven. Diefstal, onwettig ziekteverzuim, fraude, heling, afpersing, chantage, merkvervalsing, bedrijfsspionage en zelfs ontvoering: het is aan de orde van de dag.

Het is niet ondenkbaar dat u zelf het slachtoffer wordt. Wellicht heeft u dan voldoende aan onze eigen politie……

Preventieve & recherchediensten

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Maar lang niet altijd kan daarop gewacht worden en is snel en adequaat handelen een vereiste. Om erger te voorkomen of om financiële redenen. Echter, hoe goed een bureau ook te werk gaat, hoe vakkundig iemand ook kan zijn……niet alle zaken zijn op te lossen………

Mocht het kwaad al zijn geschied, dan staan de vakbekwame, gespecialiseerde medewerkers van Ganzevoort Recherchebureau u met noodzakelijke recherche-werkzaamheden ter zijde.

Specialisten

Sherlock Holmes is slechts fictie, ontsproten aan het brein van Sir Arthur Conan Doyle. Ganzevoort Recherchebureau heeft een realistische en nuchtere kijk op de dagelijkse werkelijkheid. Onze door de wol geverfde specialisten zijn gedegen opgeleid en beschikken over de modernste materialen. Zij achterhalen voor u snel de waarheid en verschaffen helderheid in duistere zaken, waarbij integriteit en discretie natuurlijk de hoogste prioriteit hebben.

Keizer Incasso

Specialisme: Incasso
Adres: Oosterstraat 27C
Postcode: 9711 NP
Woonplaats: GRONINGEN
Telefoon: 050-3184919
Email: info@keizerincasso.nl

Keizer Incasso helpt u graag

U runt een kleine organisatie? Of bent u juist groot en internationaal georiënteerd? In alle gevallen kunt u bij ons terecht. Wij werken voor zowel grote als kleine organisaties en incasseren vorderingen op consumenten en bedrijven. Zonder contract of abonnement. Zo mogen we niet alleen grote verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen tot onze klanten rekenen, maar ook scholen, webwinkels, en overheidsinstellingen. Dus wat uw dienst of product ook is en aan wie u ook levert: Keizer Incasso staat voor u klaar.
Gespecialiseerd in MKB

MKB-incasso heeft de speciale aandacht van ons incassobureau.

Wij zijn gespecialiseerd in Business to Business incasso. Vaak blijkt dat ondernemers niet ontvangen betalingen afboeken als oninbaar. Hooguit verzendt men een aanmaning. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat men het idee heeft dat het inschakelen van een incasso buro heel veel administratieve rompslomp met zich meebrengt en er veel telefonisch contact nodig is om een vordering te innen. Keizer Incasso zal het zonder deze tijdrovende middelen doen, waardoor wij de kosten laag kunnen houden.

CreditManagement Nederland

sadf

Specialisme: Incassobureau
Adres: Kleine Kromme Elleboog 11B
Postcode: 9712 BS
Stad: GRONINGEN

Omzet resulteert pas in winst wanneer de debiteur de factuur heeft betaald. Deze betaling vindt in de praktijk echter niet altijd binnen de afgesproken termijn plaats en dan kost deze factuur u geld. Dat is jammer, want dat gaat niet alleen ten koste van uw liquiditeit maar ook van uw winstgevendheid.

Speel niet langer voor bank en zorg dat uw debiteuren op tijd hun facturen betalen.

CreditManagement Nederland zorgt ervoor dat u een optimaal debiteurenbeleid voert. Deze begint met een analyse van uw debiteurenportefeuille door middel van een Quick Scan.
Wij doen vervolgens aanbevelingen en suggesties en laten zien welke voordelen en kostenbesparingen er voor u te behalen zijn.

Een voordelige mogelijkheid voor goed debiteurenbeleid is het uitbesteden van uw debiteurenbeheer aan CreditManagement Nederland. Wij nemen u dan het hele debiteurenbestand, tegen zeer voordelige tarieven, uit handen.

Klantvriendelijk, van facturatie tot betaling.

Bureau Reinaert

Specialisme: Incassobureau
Adres: Stadhouderslaan 10A
Postcode: 9717 AD
Stad: GRONINGEN
Telefoon: 084-0032688
E-mail: info@bureau-reinaert.nl

Maagdenberg Incasso

Specialisme: Incasso
Adres: Lichtboei 254
Postcode: 9732 KD
Woonplaats: GRONINGEN

Debit Control

Specialisme: Incasso
Adres: C Pothuisstraat 5
Postcode: 9728 MK
Stad: GRONINGEN
Telefoon: 050-5470020
Email: info@debitcontrol.nl

Juncta Juvant Justitia

Specialisme: Incassobureau
Adres: Akeleiweg 200
Postcode: 9731 JD
Stad: GRONINGEN
Telefoon: 050-5494647

Sears & Landon

Specialisme: Incasso
Adres: Anna Maria Horalaan 67
Postcode: 9681 CB
Stad: MIDWOLDA