4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Inc.- & Jur. Adv.bureau De Z-Holl. Eilanden ‘Z.H.E.’

  C4090-456

  In een bedrijf gaan enorm veel rekeningen uit en er komen enorm veel rekeningen binnen. Het is moeilijk om in de gaten te houden of alles wel juist betaald wordt. Dit kan bijgehouden worden in een debiteurenbeheer. Alle 640-461 dumps openstaande facturen en betaalde facturen komen in een lijst te staan waardoor er een duidelijk overzicht is van wat er nog binnen moet komen en wat er nog betaald moet worden door het bedrijf zelf. Het is erg belangrijk en handig voor een bedrijf om er voor te zorgen dat de  700-501 certification debiteuren beheer goed geregeld wordt en altijd up to date is. Wanneer dit niet zo is kunt u de financiële gegevens niet goed bijhouden, hierdoor kan een bedrijf geld mislopen. Dit moet voorkomen worden en daarvoor kunt u het beste een goede en duidelijke debiteurenbeheer hebben. In een bedrijf kan het voorkomen dat er een debiteur is die de openstaande rekening niet wil betalen. Wanneer dit het geval is kan het vervelend zijn om dit zelf op te lossen. Er ontstaan vaak vervelende situaties die opgelost moeten worden. Dit kan niet ieder bedrijf zelf doen. Hiervoor kunnen het beste gespecialiseerde mensen voor ingeschakeld worden. Het is nu mogelijk om deze schulden volledig uit handen te geven. U verkoopt uw vordering waardoor u al het gemiste geld krijgt. Het bedrijf regelt de rest. U heeft hier verder niets mee te maken. Het bedrijf handelt alles voor u af. Dit is ideaal en u hoeft nu niet in vervelende situaties te belanden. Lees meer op de website van Akrevpa Franchising over het verkopen van een vordering.

  Geef de vordering uit handen en bespaar problemen

  Door de vordering uit handen te geven bespaart u problemen binnen uw bedrijf. Deze oplossing geeft rust en zorgt er voor dat het tot een goed einde kan lopen. Ook u hoeft zich geen zorgen te maken over geld wat niet binnenkomt. Geef uw vordering uit handen bekijk hier hoe het werk.

  10% bouwbedrijven betaalt rekening niet

  Dat het slecht gaat in de bouw is wel duidelijk. Indirect leidt dat ook weer tot problemen bij andere bedrijven, want volgens kredietbeoordelaar Graydon betaalt maar liefst 10% van de bouwbedrijven haar rekeningen niet.

  63% meer failliete bouwbedrijven

  Ook uit het aantal faillissement blijkt het risico van wanbetaling. Het afgelopen kwartaal ging 63% meer bouwbedrijven failliet dan vorig jaar. In de praktijk is de kans maar klein dat rekeningen van failliete bedrijven alsnog betaald worden.

  Bedrijven moeten voorzichtiger worden

  Bedrijven moeten daarom voorzichtiger worden aan welke bedrijven zij op rekening leveren. Dat kan door bijvoorbeeld de kredietwaardigheid te checken.

  Meer focus op debiteurenbeheer

  Met goed debiteurenbeheer krijgt de betaling van je factuur niet alleen meer prioriteit, ook heb je sneller het risico van wanbetaling in beeld. Op die manier kan je de schade eerder beperken.

  30% meer schuldsaneringen

  In 2011 is het aantal schuldsaneringen gegroeid naar ongeveer 15.000 schuldsaneringen. Dat betekent een groei van maar liefst 30%. In de 2e helft van 2010 is de groei voor een belangrijk deel veroorzaakt door schuldsaneringen van failliete ondernemers. De laatste tijd doet de stijging zich vooral voor bij privé personen.

  Oorzaken schuldsanering

  De toename is begonnen met de de economische crisis. In het begin van de crisis, werd gekrompen in het personeelsbestand. Het aantal startende ondernemingen nam tegelijk toe, voor een belangrijk deel veroorzaakt door ex-werknemers die voor zich zelf begonnen. Bedrijven die het al moeilijk hadden, werden beconcurreerd door hun ex-werknemers met dalende prijzen als gevolg. Afnemende marges gecombineerd met een grote terughoudendheid van banken, zorgen het laatste jaar voor een enorme toename van failliete bedrijven. Naast de toenemende werkeloosheid speelt ook nog eens de malaise in de huizenmarkt een rol waardoor mensen blijven zitten met te hoge lasten of zelfs dubbele lasten.

  Wettelijke schuldsanering

  Het aanvragen van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is dus voor steeds meer wanbetalers de enige weg. Alle bezittingen en schulden worden dan vastgesteld door een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder. De schuldenaar beschikt dan gedurende de looptijd van 3 jaar over een minimaal inkomen rond bijstandsniveau. Alle inkomsten daarboven worden gebruikt voor het aflossen van schulden. In de praktijk betekent het dat schuldeisers slechts een klein deel van hun vorderingen terugzien. Na de periode wordt de WSNP beëindigd en is de schuldenaar weer schuldvrij en kan hij weer beginnen met een schone lei.

  Beslagvrije voet

  Voor het verkrijgen van de schone lei moet de schuldenaar gedurende drie jaar lang van een relatief klein maandelijks bedrag rondkomen, de beslagvrije voet. Deze bedraagt bijvoorbeeld voor een alleenstaande afhankelijk €601,39 en maximaal €841,94 per maand. De Schuldsanering kan eerder eindigen door een akkoord met de schuldeisers, aflossing van alle schulden of indien weer aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan.

  Tips voor schuldeisers

  Een snelle rekensom leert u al snel wat er voor u als schuldeiser overblijft, als er al wat overblijft. Een incassobureau kan u adviseren een betalingsafspraak te maken met uw debiteur. In het WSNP register kunt u zelf nagaan of uw wanbetaler al in het WSNP traject is toegelaten. U kunt uw vordering dan indienen bij de bewindvoerder.

  Eerste Kamer neemt wet normering buitengerechtelijke incassokosten aan

  De wet normering buitengerechtelijke incassokosten die door voormalig minister van justitie, H. Ballin is ontworpen en door huidig minister van justitie, I. Opstelten op diverse punten is veranderd, is op 13 maart 2012 aangenomen door de Eerste Kamer.

  Wet van kracht per 1 juli 2012

  Per 1 juli 2012 gaat de wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking. In deze wet is het maximale bedrag dat bedrijven mogen aanvoeren als incassokosten wettelijk vastgelegd. De incassokosten worden gemaximaliseerd op basis van het percentage van het verschuldigde bedrag. Zo geldt er voor bedragen tot 2.500 euro een maximale vergoeding voor incassokosten van 15% van de hoofdsom. Is de hoofdsom hoger dan een bedrag van 2.500 euro dan is het percentage dat aangevoerd mag worden als incassokosten, lager dan 15%. Tevens is er een minimaal incassobedrag bepaald en vastgesteld op 40 euro.

  Betalingsherinnering verplicht

  Voordat een schuldeiser incassokosten in rekening mag brengen is hij echter wel verplicht om eerst een betalingsherinnering te sturen. De debiteur krijgt vervolgens veertien dagen de gelegenheid om de vordering alsnog te voldoen.

  Incassokosten wettelijk vastgelegd

  Volgens de wet is de opdrachtgever uiteindelijk zelf volledig verantwoordelijk voor de documentatie incassokosten die hij aanvoert. Deze kosten mogen samen niet hoger zijn dan de bedragen die wettelijk zijn vastgelegd.

  Einde aan torenhoge incassokosten

  Deze nieuwe wet is van invloed op zowel consumenten als bedrijven. Aanbieders mogen namelijk geen torenhoge incassokosten rekenen bij onbetaalde rekeningen, waardoor zij wellicht een andere werkwijze zullen moeten hanteren. Terwijl consumenten beter beschermd worden tegen de hoge incassokosten die tegenwoordig regelmatig gerekend worden.

  4,8 miljard euro schade door faillissementen

  Faillissementen kosten de samenleving zo’n 4,8 miljard euro per jaar. Dat  cisco 640-461 heeft het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) onderzocht. Slechts 5,6 procent van de normale crediteuren krijgt na een faillissement van  Cisco 640-822 een onderneming nog betaald, zoals uit cijfers van onderzoeksbureau EIM blijkt. Bij een faillissement kunt u dus fluiten naar uw geld. Voor kom wanbetaling en draag uw vorderingen tijdig over aan een incassobureau.

  Uw klant betaalt direct

  Uw vordering innen op de beste, snelste manier tegen de 642-617 certification laagste kosten? Met een druk op de knop 700-505 exam ontvangt u direct advies van 4 verschillende incassospecialisten.

  Gratis Checklist Incasso

  U ontvangt de gratis checklist Incassobureau Inschakelen en 10 handige tips om uw debiteurenbeheer te verbeteren.

  Kies het beste Incassobureau

  U ontvangt direct en vrijblijvend advies van de 4 geselecteerde incassobureaus in België en de volledige lijst van incassobureaus in uw regio.

  HIB Incasso en Bemiddeling

  Specialisme: Incasso
  Adres: Blauwververstraat 40
  Postcode: 5961 KJ
  Stad: Horst
  Telefoon: 077-3988919