4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Berkeley & Lawrence

  Specialisme: Incasso
  Adres: Rijthoek 17A
  Postcode: 4175 LM
  Stad: Haaften
  Telefoon: 0418-597397
  Email: info@berkeley-lawrence.nl

  Berkeley & Lawrence Incasso Intermediairs BV onderscheidt zich van de vele andere aanbieders in de markt door haar flexibele, cliëntgerichte en daardoor unieke aanpak.

  Hieronder een overzicht van de opties.
  De klassieke procedure (gestandaardiseerde incasso)

  Alhoewel het begrip ”standaard” niet van toepassing is op onze werkwijze, bieden ook wij de mogelijkheid tot het doorlopen van een gestandaardiseerd incassotraject. Met deze aanpak bent u vermoedelijk goeddeels bekend. Beseft echter wel dat, als dit het geval is, uw debiteur waarschijnlijk tenminste even goed op de hoogte is van de binnen een dergelijke procedure te nemen stappen.
  De kans is dus groot dat hij exact weet hoe de zaak verder kan worden getraineerd.

  Binnen de klassieke incassoprocedure wordt debiteur, na het versturen van een tweetal sommatiebrieven en het inwinnen van informatie bij Kamer van Koophandel of bevolkingsregister, telefonisch door ons benaderd. Vervolgens zal ofwel integrale betaling plaatsvinden ofwel een (redelijke) betalingsregeling getroffen worden. Indien deze aanpak niet het gewenste resultaat oplevert kan overwogen worden tot juridische incasso over te gaan. De effectiviteit van traditionele incasso is helaas aan slijtage onderhevig gebleken.
  Minnelijke incasso (”meedenk incasso”)

  Teneinde invulling te geven aan een snelgroeiende behoefte, bieden wij een uniek alternatief voor de hierboven geschetste klassieke incassoprocedure. Uitgaande van het gegeven dat niemand uw debiteur beter kent dan u zelf bieden wij de mogelijkheid om (mede) invulling te geven aan de te voeren incassoprocedure.

  Wenst u snel tot een juridische procedure over te gaan? Weigert u debiteur nog langer regelingen aan te bieden? Twijfelt u aan het nut van de zoveelste brief en wilt u dat debiteur in een persoonlijk gesprek eens streng toegesproken wordt? Binnen het raamwerk van de in de wet vastgelegde vereisten is het bij Berkeley & Lawrence BV mogelijk om persoonlijk invulling te geven aan de te voeren incassotactiek. Afgestemd op uw wensen en rekening houdend met de grillen van een specifieke debiteur. Het belang van de opdrachtgever staat bij ons immers altijd voorop.
  Verschotten

  Mocht het tijdens de incassoprocedure noodzakelijk zijn een verhaalsinformatie op debiteur te nemen, dan zullen wij dit in alle gevallen op voorhand met u overleggen. Ook een eventuele juridische procedure zal nooit zonder voorafgaand overleg worden opgestart. Bij Berkeley & Lawrence weet u dan ook altijd welke kosten worden gemaakt en waarom ze gemaakt zijn. Uiteraard stellen wij bovendien alles in het werk om kosten op de debiteur zelf verhalen.
  Juridische incasso

  In die gevallen waarin de debiteur toch niet overgaat tot betaling, bestaat het middel van de juridische incasso. Ons kantoor werkt nauw samen met een gerenommeerd advocatenkantoor, waardoor u altijd verzekerd bent van gedegen juridisch advies. Zoals u wellicht weet, bedraagt de wettelijke grens voor een procedure voor de sector kanton momenteel € 5.000,-. Vorderingen die dit bedrag niet overschrijden kunnen wij dus zelf aanhangig maken. Voor hogere vorderingen dient wél een procureur te worden ingeschakeld. Dankzij ons contactennetwerk bent u dus altijd verzekerd van het juiste advies.