4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Algemeen Financieel Incassobedrijf A.F.I.

  Specialisme: Incasso
  Adres: Zuidergrachtswal 19-20
  Postcode: 8933 AE
  Stad: Leeuwarden
  Telefoon: 058-2999999
  Email: info@afi.nl

  Werkwijze
  AFI hanteert een gefaseerd systeem om vorderingen op debiteuren met succes af te wikkelen. Daarbij proberen we te allen tijde de betaling buitengerechtelijk te verkrijgen. Het voeren van een gerechtelijke procedure zien we als uiterste middel, gezien de extra kosten en tijd die dit vaak met zich meebrengt. Om succes te realiseren, hebben we diverse methodes ontwikkeld. Onze diensten zijn direct inzetbaar.

  Buitengerechtelijk
  AFI ontvangt, voordat we de incassoprocedure starten of op eerste verzoek, – naast de facturen – alle op de incasso betrekking hebbende gegevens en documenten, zoals contracten, getuigenverklaringen en gevoerde correspondentie.
  Een zo compleet mogelijk dossier maakt het voor ons eenvoudiger een vordering in korte tijd af te handelen.

  De incassoprocedure start in de regel op dezelfde dag dat we uw opdracht ontvangen. Vooral in de buitengerechtelijke fase proberen we, ondanks onze gerichte aanpak, uw zakelijke relatie niet te verstoren. Grote hoeveelheden incasso-opdrachten kunt u indienen via e-mail, waarbij we gebruik maken van een speciaal ontwikkelde importmodule.

  Gerechtelijk
  AFI behartigt uw belangen optimaal. Daarom beoordelen onze adviseurs zowel juridisch als financieel nog eens goed de kans van slagen in een gerechtelijke procedure. Eerder maken we de bewuste vordering niet aanhangig. Tijdens de procedure kan uw persoonlijke medewerking de rechtzaak gunstig beïnvloeden.

  Profitletter
  AFI neemt ook uw kleine(re) vorderingen in behandeling. Juist voor de kleine(re) vorderingen tot een bedrag van € 80,- hebben we een speciale aanmaning ontwikkeld. Deze kunt u door ons laten verzenden op ons briefpapier.

  Uw belang is ons belang
  AFI hecht belang aan de ingediende incasso. Wanneer een vordering na een gerechtelijke procedure, toch niet kan worden geïncasseerd wegens het ontbreken van verhaal, dan nemen we 50% van de kosten voor onze eigen rekening. Ook verlenen we een korting, oplopend tot wel 25%, op de provisie van vorderingen boven de € 5000,- .

  Wanneer te beginnen
  AFI kunt u niet vroeg genoeg inschakelen als een snelle en effectieve incassoprocedure prioriteit is. Ons advies: start een buitengerechtelijke incassoprocedure zodra uw debiteur blijft weigeren te betalen nadat u hem hebt aangemaand.

  Goed beslagen ten ijs komen
  AFI heeft ook een adviserende functie. Wij raden iedere ondernemer aan om bij het afsluiten van een transactie zoveel mogelijk informatie over de relatie te achterhalen.
  Juiste voorletters en adresgegevens zijn bij particulieren zeer belangrijk! Vraag altijd een kopie van het rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort en stel vragen.
  Indien u bekend bent met de eigendommen van uw debiteur (zoals auto, boot, caravan, etc.) en werkgever of uitkerende instantie, is het aan te bevelen deze informatie direct bij het indienen van de vordering te vermelden.

  Gebruik het handelsregister
  Bij bedrijven kunt u alvorens een transactie aan te gaan het Handelsregister raadplegen. Het vooraf inwinnen van informatie kan de incassoprocedure aanzienlijk versnellen. U vergroot de kans op succes. Ook dat draagt bij aan meer ontspannen ondernemen!