4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Advies- & Incassobureau Justice

  Specialisme: Incasso en juridisch advies
  Adres: Triathlonstraat 17
  Postcode: 3078 HX
  Stad: Rotterdam
  Telefoon: 010-4148755
  Email: info@pbk.nl

  De betaalmoraal in Nederland loopt terug. Nederlandse bedrijven betalen gemiddeld pas na het verstrijken van een betaaltermijn. Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met vorderingen die niet tijdig of zelfs helemaal niet worden betaald. De hiermee gemoeide jaarlijkse schade wordt op vele miljarden Euro”s geschat. De verder te verwachten sombere economische vooruitzichten zullen leiden tot een groei van slecht of helemaal niet betalende klanten. Blijf dan ook niet langer wachten in de hoop, wellicht tegen beter in, dat uw vordering wel wordt betaald. Het heeft geen zin om aanmaningen te blijven sturen. Aarzel niet om uw vordering uit handen te geven, omdat wij op correcte wijze incasseren. Wij kunnen in de meeste gevallen de hoofdsom, uw administratiekosten, rente en incassokosten incasseren.

  Als incassospecialist zetten wij onze ervaring en expertise graag in om uw nationale of buitenlandse vordering succesvol te incasseren op basis van het concept No cure No pay. Meer dan 20 jaar werken in financiƫle dienstverlening zorgt voor een uniek specialisme m.b.t. het incasseren van nationale en internationale vorderingen. Justice heeft een no-nonsense daadkrachtige aanpak met een sterke klantgerichte benadering. Indien dit naar onze inschatting kan bijdragen tot een succesvolle afhandeling, zullen wij uw klant (ook in het buitenland) bezoeken. Wilt u direct een vrijblijvend advies? Belt u dan met een van onze teamleden. Wilt u ook uw vordering succesvol laten incasseren, laat u zich dan direct kosteloos en zonder enige verplichting registreren. Klik hier voor het registratieformulier. Na bevestiging van uw inschrijving, informeren wij u per e-mail over de verdere procedure. Hierin staat ook vermeld welke gegevens wij nodig hebben om uw vordering in behandeling te nemen.

  Wilt u eerst uw vordering met een specialist bespreken. Als incassospecialist kunnen wij op basis van onze kennis en ervaring een optimale inschatting maken of en zo ja, binnen welke termijn, uw vordering door ons te incasseren is. Tijdens kantooruren zijn wij voor al uw vragen bereikbaar op 0031(0)10 414.87.55. Wij zijn graag bereid om ook buiten kantooruren met u van gedachten te wisselen. Stuur in dit geval een e-mail naar klantenservice@justice.nl. Wij zullen na ontvangst van uw reactie contact met u opnemen op het door u aangegeven gewenste tijdstip. U kunt ook ons webformulier invullen, klik dan hier. Binnen 8 werkuren ontvangt u een reactie.

  Wij onderscheiden een aantal fasen in het incassoproces:
  Pre-incasso procedure.

  Deze procedure is bedoeld om de druk op niet betalende casino spiele klanten op te voeren. In deze fase zijn de grootste commerciƫle kansen aanwezig om met behulp van een goede klachtenafhandeling de relatie met uw klant te herstellen en een vordering te incasseren. U kunt op uw laatste aanmaning vermelden dat uw vordering bij een uitblijvende betaling wordt overgedragen aan Justice. U kunt er ook voor kiezen om Justice namens u een zgn. ingebrekestelling te laten versturen. Uw klant wordt daarmee een allerlaatste gelegenheid geboden om uw vordering zonder incassokosten te betalen. Optioneel zouden wel uw administratiekosten en gederfde rente meegevorderd kunnen worden. Bij een uitblijvende betaling wordt uw vordering als incasso-opdracht in behandeling genomen.
  Buitengerechtelijke incassoprocedure.

  Onze diensten concentreren zich enerzijds op het snel incasseren van een vordering en anderzijds de incassokosten op een debiteur te verhalen. Sinds 1989 werken wij in dit stadium 100% op basis van het concept No cure No pay. Dit houdt in dat wij u geen honorarium in rekening brengen indien onze inspanningen niet hebben geleid tot enige betaling. Als incassospecialist tonen wij al vele jaren aan dat onze methodieken leiden tot optimale resultaten.
  Gerechtelijke incassoprocedure.

  In deze fase wordt uw vordering via een gerechtelijke procedure veiliggesteld. Met een executoriale titel kunnen executiemaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld het leggen van beslag op loon, uitkering en vermogensbestanddelen. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat uw klant bedrijfsmiddelen aan zijn organisatie onttrekt, kan het leggen van een conservatoir beslag een effectief middel zijn om uw vordering veilig te stellen. Hiervoor wordt in een spoedprocedure toestemming aan de rechter gevraagd om dit middel toe te passen.

  Uw vorderingen overdragen aan Justice geeft u de zekerheid van de Stichting Derdengelden Justice. Dit zijn door een stichting beheerde bank- en girorekeningen. Debiteuren dienen hier betalingen op te verrichten.