4 vrijblijvende offertes!

Openstaande factuur:*

Bedrijfsnaam:*

Contactpersoon:*

Telefoon:*

E-mail adres:*

Toelichting:

GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

"Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

Edwin Schrevers - Rijschooltest

Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

Icollect


Specialisme: Incasso
Adres: Van Akenwei 43
Postcode: 9248 ST
Woonplaats: SIEGERSWOUDE
Telefoon: 06 19 94 59 43
Email: info@icollectincasso.nl

Icollect is de professionele incassopartner bij uitstek die zich richt op bezoeken aan debiteuren in geheel Nederland. Ons doel is op een verantwoorde manier zorgen dat uw debiteuren hun verplichtingen nakomen. Daarbij streven wij ernaar de relatie tussen u en uw debiteur optimaal te houden. Onze wijze van opereren wijkt sterk af van de gebruikelijke incassomethoden en leidt tot bovengemiddelde resultaten.

In de praktijk is gebleken dat bezoeken aan debiteuren zeer effectief zijn en in veel gevallen leiden tot een directe betaling of een betalingsafspraak. Door de persoonlijke benadering worden debiteuren op een directe wijze geconfronteerd met hun betalingsverplichting.

Icollect hanteert een vaste dienstverlening tegen een vast tarief, transparant en helder. Geen verborgen kosten en geen ingewikkelde berekening van tarieven. De vaste dienstverlening bestaat uit maximaal 2 bezoeken bij de debiteur aan huis of bedrijf. Het doel van dat bezoek is te komen tot een betaling dan wel een ondertekende betalingsregeling. Debiteuren kunnen bij ons ter plekke een bedrag contant of per pin voldoen. Indien de bezoeken niet leiden tot een betaling dan wel een betalingsregeling, wordt een rapport van bevindingen afgeven. Hierin staan zaken als verhaalbare objecten, mogelijke andere schuldeisers, staat van een eventueel pand, en andere zichtbare of herleidbare informatie. Op basis hiervan kunt u als opdrachtgever een betere inschatting maken van de haalbaarheid van een verder traject en de risico’s bij een eventuele rechtsgang.

Icollect hanteert een vast tarief van € 100,00 (ex. BTW) per opdracht. Deze kosten kunt u in veel gevallen verhalen op de debiteur. Na ontvangst van uw opdracht vindt binnen 8 werkdagen een eerste bezoek plaats.